You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

Saathane Meydanı Projesi

Saathane Meydanı ProjesiSaathane Meydanı Projesi

Saathane Meydanı Projesi

7900 m² lik alanı kapsayan projede,  tescilli binaların haricindeki tüm yapılar yıkılarak tarihi doku ortaya çıkartılarak kentimize çok güzel bir mahal daha kazandırılacaktır. Saathane Meydanı Projesi; Buğday Pazarı Caddesi, İhsaniye Sokak, Patlıcan Pazarı Sokak, Eski Telgrafhane Sokak, Çarıkçılar Sokak, Balık Pazarı Sokağı\\'nı kapsamaktadır.

Hali hazırda Vakıflardan devraldığımız dükkânların tahliye işlemi ve yıkımları gerçekleştirilmektedir. Burada yine vakıflara ait olan ve tarihi dokunun üzerinde bulunan ve onları tahrip etmiş binalar mevcuttur.  Bu kapsamda  13 adet vakıf yapısı  olmak üzere toplam 25 adet yapı yıkılmıştır. İcra aşamasına gelinen 3 adet  yapı ile ilgili yıkım kararı beklenirken 27 adet yapının mahkemesi devam etmektedir. Proje sonunda yıkımı gerçekleştirilecek yapı sayısı 55’ e ulaşacaktır.

Toplamda 15.000.000 TL lik bir kamulaştırma yapılacak olan proje ile Saathane Meydanı Samsun’a yakışan, Samsun’u temsil edebilecek bir tarih ve turizm alanı haline gelecektir. Bu tarihi dokuyu, şehrimizin bu önemli merkezini, kamu yararı da göz önünde bulundurularak Saathane  Meydanı Samsun halkına kazandırılmış olacaktır.